Jizerky 16.-18.3. 2007

Pátek: Sraz pro většinu byl v 18:30 na Černém mostě, avšak pro organizační nejasnosti museli Číňan, Coural, Pošťák, Hrášek, Čočka, Komár, Zajda, Klárka, Filip, Tomáš a Guláš čekat na autobus až do 19:30, mezitím Franta, Tetřev, Copík, Panda a Orbit jeli autem napřed na Hubertku. Po vyložení první várky se Franta ještě 2x otočil mezi Hubertkou a Libercem a přivezl zbytek výpravy, který jel autobusem. Poslední přijeli na Hubertku před půl jedenáctou a v 11h už se spalo.

Sobota: Budíček ráno v 8h. Po snídani se ještě uvařil buřt guláš na večer a protože bylo mokro nechali se lana na boudě. Vyrazili jsme směrem na Bartlovu boudu a cestou hráli hru na Pony expres. Když už jsme byli skoro u Bártlovy boudy objevil Číňan stezku vinoucí se příkře do svahu. Po chvíli když všichni přišli ji vytyčil jako svou novou „Číňanovu zkratku.“ Vydali jsme se po ní, ale dlouho jsme si jí neužili. Asi po 300m se totiž stezka vytratila. Postupovali jsme tedy hustým hvozdem přímo za svým vůdcem. Na příhodné mýtince jsme nechali Orbita aby se schoval v okolí 50m a ostatní se jej snažili co možná nejdříve objevit. Orbit se však skryl proklatě dobře a některým hledačům to dalo pořádně zabrat. Jako další postupný cíl Číňan určil skaliska tu a tam na nás vykukující z lesa. U nich nás Číňan upozornil na neschůdný terén a vyzval k opatrnosti. „Spravedlnost,“ ale nebyla slepá a Číňan po několika krocích škobrtnul a spadl o nějaký ten metr níž. Naštěstí se to obešlo bez zranění o ostatní už svého průvodce nenapodobily. Prošli jsme úchvatnými skalními bludišti a vyšli na staré známé stezce, vinoucí se po úbočí, na Tišinu. Tam už jsme se obrátili na zpáteční cestu, neboť nevlídné počasí toho dne nepřálo dlouhým vycházkám. Na zpáteční cestě jsme hráli hru na přepadení Karavany. Byly při ní využity i zbytky sněhu okolo stezky. Na Hubertce vše probíhalo podle stávajících pořádků: hrály se různé hry dole v klubovně, nahoře byly kamna rozpálená do ruda (díky Orbitovi) a buřt guláš byl sněden do poslední porce (známka kvality/nebo hladu?:-) Večer jsme se vydali hrát hru na pašeráky. Les byl mokrý, mlází husté a tudíž se všichni trochu namočili. Tomáš hru nepochopil nejlépe a vytrvalými výkřiky „Stůj“ si vysloužil stejnou přezdívku (budiž tedy od teď znám jako Stůj z Filištínů) Číňan mu potom na boudě ještě vyčinil. Spát se nám ještě nechtělo a tak jsme hrály hry. V 11h však už byli všichni v peleších.

Neděle: Ráno byla k snídani výborná nivová pomazánka, ale většina se po ní „neutloukla“ a tak dostali něco jiného. Přestože občas mrholilo vyrazily jsme na krátkou výpravu k Červenému buku a zpět. Cestou jsme hráli hry na Medvěda a Číňanovy splašené krávy. Po obědě už se jen uklidilo a pak vyrazilo na vlak do Bílého potoka. Franta, Copík, Tetřev, Panda a Orbit jeli autem a tak se ještě byli podívat na Skalní hrad v Oldřichovském sedle (skoro jsme tam došli :-). Ještě jsme se setkali na autobusovém nádraží v Liberci a bylo to dobře, protože Franta koupil málo lístků a Zajdu musel vzít autem do Prahy. Vše, ale dobře dopadlo a všichni dorazili v pořádku domů.

            Snad se výprava líbila i ostatním a drobné organizační problémy mi prominou :-).     

Franta

28.01.2008 11:52:23
filistini
Created by: Jiří Vetýška 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one